IgiLoad dostosowanie ustawień

Wstęp

Skrypt IgiLoad zawiera kila zmiennych sterujących jego zachowaniem. Nie jest możliwa zmiana ustawień wartości tych zmiennych w trakcie misji. Tabela poniżej zawiera listę tych zmiennych i ich opisy.

 

Opis ustawień

 

Nazwa zmiennejWartość domyślnaMożliwe wartośćOpis
IL_DevMod false

true - włączony

false - wyłączony

Ustawienie zmiennej na true powoduje wyświetlanie informacji dodatkowych o działaniu skryptu w czacie globalnym gry. Odradzam ustawianie tej wartości na true bez wyraźnej potrzeby.
IL_Check_Veh_Min 30 liczba  Minimalny czas uśpienia wątku monitorującego stworzenie nowego pojazdu. Czas uśpienia jest obliczany w następujący sposób: sleep (IL_Check_Veh_Min + (random (IL_Check_Veh_Max - IL_Check_Veh_Min)));
IL_Check_Veh_Max 60

liczba

 Maksymalny czas uśpienia wątku monitorującego stworzenie nowego pojazdu. Czas uśpienia jest obliczany w następujący sposób: sleep (IL_Check_Veh_Min + (random (IL_Check_Veh_Max - IL_Check_Veh_Min)));

IL_CDamage 0 (zero)

-1 - wyłączony

0 - tryb ustawiania uszkodzeń na 0 (brak uszkodzeń)

1 - tryb ustawiania uszkodzeń podczas wyładunku na wartość pobraną przed załadunkiem

Zmienna steruje zachowaniem funkcji wyładowania ładunku. Jeśli chcesz, aby ładunek był zawsze w dobrej kondycji po wyładowaniu ustaw ją na 0 (zero). w przypadku, gdy chcesz jedynie przywrócić wartość uszkodzeń do wartości z momentu załadowania ustaw wartość 1. Ustawienie wartości na -1 uniemożliwia skryptowi ingerowanie w wartość uszkodzeń ładunku.

Zapamiętaj, że ładunek całkowicie uszkodzony podczas transportu nie zostanie usunięty z gry, jednak jego zachowanie będzie nieprzewidywalne przykładowo może lewitować po wyładowaniu. Ustawienie wartości 0 lub 1 nie zawsze może temu przeciwdziałać.

IL_Para_Drop_ATL 50 liczba Określa minimalną wysokość, w metrach, nad poziomem terenu, która umożliwia wykonanie zrzutu ładunku na spadochronie. Jeśli wysokość jest zbyt mała to spadochron może nie mieć czasu na pełne otwarcie.
IL_Para_Smoke true

true - włączony

false - wyłączony

Określa, czy do ładunku zrzucanego ze spadochronem ma być dodawany dym.
IL_Para_Light true

true - włączony

false - wyłączony

Określa, czy do ładunku zrzucanego ze spadochronem ma być dodawane światło.
IL_Para_Smoke_Add true

true - włączony

false - wyłączony

Określa, czy po wylądowaniu ładunku zrzuconego ze spadochronem ma być dodawany dym.
IL_Para_Light_Add true

true - włączony

false - wyłączony

Określa, czy po wylądowaniu ładunku zrzuconego ze spadochronem ma być dodawane światło.
IL_Para_Smoke_Default SmokeshellGreen Wszystkie rodzaje granatów dymnych Określa kolor dymu dla ładunków zrzucanych ze spadochronem, które nie są pojazdami. Działa jedynie, gdy zmienne IL_Para_Smoke i/lub IL_Para_Smoke_Add mają wartość true.
IL_Para_Light_Default Chemlight_green Wszystkie rodzaje świateł chemicznych Określa kolor światła dla ładunków zrzucanych ze spadochronem, które nie są pojazdami. Działa jedynie, gdy zmienne IL_Para_Light i/lub IL_Para_Light_Add mają wartość true.
IL_Para_Smoke_Veh SmokeshellBlue Wszystkie rodzaje granatów dymnych Określa kolor dymu dla ładunków zrzucanych ze spadochronem, które są pojazdami. Działa jedynie, gdy zmienne IL_Para_Smoke i/lub IL_Para_Smoke_Add mają wartość true.
IL_Para_Light_Veh Chemlight_blue Wszystkie rodzaje świateł chemicznych Określa kolor światła dla ładunków zrzucanych ze spadochronem, które są pojazdami. Działa jedynie, gdy zmienne IL_Para_Light i/lub IL_Para_Light_Add mają wartość true.
IL_Can_CoPilot true

true - włączony

false - wyłączony

Określa, czy skrypt może być sterowany przez drugiego pilota. Dotyczy jedynie pojazdów latających. Ustawienie wartości na false uniemożliwi włączenie takiej możliwości podczas gry.
IL_Can_Outside true

true - włączony

false - wyłączony

Określa, czy skrypt może być sterowany przez gracza znajdującego się przy ładunku. Dotyczy wszystkich pojazdów. Ustawienie wartości na false uniemożliwi włączenie takiej możliwości podczas gry.
IL_LU_Speed 10 liczba Określa maksymalną prędkość pojazdu w km/h, dla której są dostępne opcje załadunku i wyładunku. Nie dotyczy wyładunku ze spadochronem.
IL_Action_LU_Priority 30 liczba

Określa priorytet dla akcji związanych z załadowaniem i wyładowaniem ładunku. Wartość 30 została ustawiona z uwagi na inne skryptu używane podczas testów.

Umieszczenie akcji załadunku na najwyższej pozycji ustawi ją jako akcję domyślną. Dzięki temu nie jest konieczne wyświetlanie menu podczas załadunku.

IL_Action_O_Priority 0 liczba Określa priorytet dla akcji związanych z otwarciem i zamknięciem ładowni. Jej dodatkowym zadaniem jest ukrycie akcji związanych z załadunkiem i rozładunkiem podczas przelotu.
IL__Action_S_Priority 0 liczba Określa priorytet dla akcji związanych z ustawieniami skryptu dla danego pojazdu.

IgiLoad - artykuły

Igi_PL on Twitter

Igi_PL on Google+