IgiLoad przegląd

Opis

 Głównym zadaniem skryptu IgiLoad jest umożliwienie dostarczenia zaopatrzenia do jednostek oddalonych od bazy. Krótko mówiąc przewiezienie skrzyń z amunicją, bronią lub czymkolwiek innym (tym, co umieścisz w skrzyni) przy użyciu pojazdów dostępnych w grze. Skrypt nie obsługuje modów pojazdów i nie ingeruje w zawartość skrzyń. IgiLoad umożliwia przewiezienie quadów przy pomocy większych pojazdów.

 

 Załadowanie ładunku jest możliwe po spełnieniu pewnych warunków:

  • ładunek musi być obsługiwany przez dany pojazd - nie każdy pojazd może załadować każdy ładunek;
  • ładunek musi się znajdować w odpowiednim miejscu w stosunku do pojazdu - w większości pojazdów z tyłu;
  • prędkość pojazdu nie może przekraczać określonego limitu;
  • w przypadku śmigłowców musi być zachowany limit wysokości;
  • gracz musi być w odpowiednim miejscu - kierowca, pilot lub obok ładunku;

Wyładunek jest możliwy po spełnieniu warunków analogicznych do warunków załadunku.

Wiele funkcji skryptu można konfigurować na potrzeby misji. Przykładowo maksymalną prędkość pojazdu, która umożliwia załadunek.

Skrypt jest rozwijany, ale pewne błędy w grze uniemożliwiają dodanie pewnych pojazdów i ładunków. Przykładem jest błąd powodujący uszkodzenie śmigłowców http://feedback.arma3.com/view.php?id=17310.

IgiLoad jest używany od kilku miesięcy na serwerach społeczności 1PARA Pozwoliło to na wyeliminowanie większości problemów związanych z misjami MP. Misje SP nie były dokładnie testowane, ale nie oznacza to, że skrypt nie będzie w nich działał.

Instalacja

Skrypt jest "instalowany" jedynie po stronie serwera.

Po pobraniu skryptu wypakuj zawartość archiwum i przenieś katalog IgiLoad do głównego katalogu misji. Upewnij się, że ścieżka nie zawiera katalogu IgiLoad w katalogu o tej samej nazwie. Ścieżka powinna wyglądać w ten sposób <katalog misji>\IgiLoad\IgiLoad.sqf W pliku init.sqf misji dodaj linijkę kodu: 0 = execVM "IgiLoad\IgiLoadInit.sqf"; Jeżeli nie posiadasz pliku init.sqf to możesz użyć pliku zawartego w archiwum. Przed uruchomieniem misji upewnij się, że nie masz wywołania skryptu IgiLoad w polach INITIALIZATION pojazdów lub z innego skryptu.

Licencja

 Otrzymujesz ten skrypt takim jaki jest. Twórca skryptu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem tego skryptu. Twórca skryptu nie daje gwarancji, że skrypt będzie działał poprawnie z innymi skryptami lub z modami, których używasz. Kolejne wersje skryptu pojawiają się nieregularnie. Jest możliwe wprowadzanie modyfikacji w skrypcie, które mają na celu jego dostosowanie do potrzeb misji. Zmodyfikowany skrypt nie powinien być udostępniany do pobrania, aby nie wprowadzać w błąd innych użytkowników. 

Podziękowania

Ten fragment poświęcam osobom, które wspierały mnie podczas tworzenia skryptu i pomagały w jego tworzeniu.

Podziękowania kieruję dla:

  • DaSkunk - To on zasiał w mojej głowie ziarno z pomysłem na stworzenie tego skryptu.
  • Społeczność 1PARA - Cała społeczność bardzo mnie wspierała i dopingowała podczas tworzenia tego skryptu. Poświęcali swój czas na testy i diagnozowanie problemów. 

Przykladowe misje

W dziale pobierania dostępna jest misja demonstrująca użycie IgiLoad z triggerami i jak załadować ładunek na początku misji przy użyciu skrypt.

Pobierz

Strona pobierania

IgiLoad - artykuły

Igi_PL on Twitter

Igi_PL on Google+